تست و جزوه در تلگرام09378915659

آزمون مشاوران حقوقي 96

جهت دريافت منابع و جزوات و

تست با پاسخنامه تشريحي و

براي آزمون وكالت و قضاوت و ارشد 97

كلمه( ازمون97 ) را به

شماره زير

در تلگرام پيام دهيد

۰۹۳۷۸۹۱۵۶۵۹

تلگرام

https://telegram.me/lawstudent22

منابع آزمون مشاوران حقوقي

1 –مواد امتحاني آزمون و ضرايب :

 

متون فقه در حد تحريرالوسيله با ضريب (۱)

 

آيين دادرسي كيفري با ضريب (۱)

 

آيين دادرسي مدني با ضريب (۱)

 

حقوقي مدني با ضريب (۱)

 

امور حسبي با ضريب (۱)

 

حقوق تجارت با ضريب (۱)

 

حقوق جزاي عمومي با ضريب (۱)

 

حقوق جزاي اختصاصي با ضريب (۱)

 

حقوق ثبت با ضريب (۱)

 

دروس و ضرايب و منابع جهت شركت در آزمون مشاوران سال

دورس و ضرايب آنها:

ـ حقوق مدني

آيين دادرسي مدني

حقوق جزا

آيين دادرسي كيفري

حقوق تجارت

حقوق ثبت

امور حسبي

متون فقه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقي 95

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي

سايت مشاوران حقوقي

سايت مشاوران حقوقي ماده 187

زمان آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187

ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقي 95

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي ۹۶

ازمون مشاوران حقوقي 96

زمان آزمون مشاوران حقوقي 95

ثبت نام ماده 187 سال 96

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187

ضرايب دروس ازمون مشاوران حقوقي

زمان برگزاري آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187 سال 96

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187سال 96

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

منابع و ضرايب آزمون مشاوران حقوقي

ضرايب دروس ازمون مشاوران حقوقي

زمان برگزاري آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون ماده ۱۸۷

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان برگزاري آزمون مشاوران حقوقي 96

منابع امتحاني آزمون مشاوران حقوقي

منابع آزمون مشاوران حقوقي 96

منابع آزمون مشاوران حقوقي 95

ضرايب دروس ازمون مشاوران حقوقي

زمان برگزاري آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع ازمون مشاوران حقوقي

منابع و ضرايب آزمون مشاوران حقوقي

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان برگزاري آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي 95

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقي 94

منابع امتحاني آزمون مشاوران حقوقي

منابع آزمون كارشناس حقوقي

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي ۹۶

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقي 95

ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

سايت مشاوران حقوقي ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقي ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقي 96

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 94

ثبت نام ماده 187 سال 96

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقي 96

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقي 96

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقي 95

پايگاه اطلاع رساني مركز مشاوران قوه قضاييه

منابع آزمون مشاوران حقوقي

ازمون مشاوران حقوقي 94

نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقي قوه قضاييه

آزمون مشاوران حقوقي 95

تاريخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوق

دسته :  دسته‌بندی نشده

دیدگاه ها